www.interne-audits.nl
Uw partner voor ontzorgen
Home
Welkom bij interne-audits.nl
Interne-audits blijven voor u altijd een uitdaging.
Natuurlijk weet u dat voor behoud van uw accreditatie of certificering hieraan dient te voldoen.
Terwijl u op dit moment niet de kennis en/of de capaciteit in huis heeft.
Elke keer is het weer een agenda punt.
Realiseren van interne-audits is en blijft een terugkerende uitdaging.
Niet altijd verlopen interne-audits soepel.
En als resultaat dienen de gevonden afwijkingen opgelost te worden.

Auditten is ons vak,wij zorgen voor zorgvuldige tijdige rapportage.
Uiteraard helpen wij u door de onstane afwijkingen heen, natuurlijk met grote zorg en bedrijfsgerichte resultaten.
Dit doen we door onze ruime ervaring in de diverse management systemen
(o.a. ISO 9001-13485-14001-17025-22000) en de projecten die daaruit zijn ontstaan.
Intern kunnen we uw medewerkers trainen en begeleiden zodat deze kennis in huis wordt geborgd.
Tijdens onze werkzaamheden zult u zien dat systemen en processen zich verbeteren door onze ruime ervaring met o.a. lean six sigma.
Samen zorgen wij met u dat de interne -audits stimulerend worden uitgevoerd.

De goede en snelle weg naar interne-audits, verbetering, borging, kwaliteit en behoud van accreditatie of certificering.
Home
Abonnementen
Mogelijkheden
Wie zijn wij ?
Contact
www.interne-audits.nl   Uw partner voor ontzorgen